V A L L E N D R E I Z E N

Zo goed als zuiver
gehoord in 't
brekend oog:
de sprong die tot
stilstand leidt
misschien
de geseponeerde tred; het
wankele woord dat af-
daalt langs de flanken
van de bergrug.

Windstil vlies op water zien
-----------------------------------------------------------------------
dit genageld
object, dit roerloos voornaamwoord
onttrekt zich aan geen
plaats meer;
laat staan zich ervan
verheffen
is geen sprake meer:
door misbruikte taal
ruimschoots onder-
uit gehaald.
-------------------------------------------------------------------------------
De voetganger vindt geen
genade / langs sporen
van afwezigheid.
Langdurig landschap / op
zoek naar de ader-
lating van de slaap /
Uit 't leven ontwaakt / wordt
het verlies in
verledens af-
gemeten.
-------------------------------------------------------------------------------------
Aangehaald teken
slechts rechtstandig op
de gemeenplaats
verteld
In 't beleefde hoofd
blijft 't onbedoeld
citaat / onhandig
tussen haken zweven.
--------------------------------------------------------------------------------------


Curriculum Vitae
dat
wat uiteindelijk
heeft
plaatsgevonden : het
tijdloos vinden van
de exacte
plaats ;
tot op de millimeter
nauwkeurig
vallen zij samen:
't zelf / 't lichaam
en het lijk.
Dat lag reeds vast
na
levenslang toeval.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over het foetale
woord waarvan de spelling
blindelings
wordt afgetast / gebarend
geeft men onderweg
de peiling van de woord-
diepte door, 'n enkelvoudige
metafoor daargelaten /
aankomst per spiegel-
schrift uitgesteld.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nog voordat /
men de inspiratie
in de winter
huisvest / is zij telaat.
Tijdig 'n vloeibaar gedicht / vast
timmeren met crypties
waarhout / in drachtige
weerzin op jacht naar 'n
literair windei / ergens /
in 'n tochtig alphabeth
in maart.

dat wat
nog net niet
was voorgesteld; het
zich,
op weg in
vrije val naar de
ijzeren wet van
de remmende voor-
sprong;
dus
zonder oponthoud
en rechtstreeks
belanden in de ver-
lammende greep van
't zelf .
--------------------------------------------------------------------------------------------
geen reis zonder de
einder te beschadigen
hemelsbreed gemeten door-
kruist het woord de lijn
die het woord kruist
Het doek gaat op:
'n zon doet afstand / op
de horizon wordt 'n woord
afgelegd / het silhouet ver-
werpt tot in de coulissen
z'n opkomst.
---------------------------------------------------------------------------------------
Kilometers versneden
taal; als lot
eeuwig
haar schaduw ontzegd
(Ohne Schatten keine Sonne)
--------------------------------------------------------------------------
Onder deze strak gespannen
stenen,
dit ongewelf dat
lang
verleden stemmen schraagt,
zonder geruis van enige
betekenis; dode accoustiek verzwijgd / in
het ravijn achter de comma.,
Tot aan 't galmend
bevel alle
terminale
tekens boven de
resten uit te
tillen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De vanger die
de salto niet keert / dus ook de
mortale niet / ont-
vangt geen gram afscheid
meer dan nodig
Of het houvast van
het dode punt
dat het hoogtepunt
niet is /
Geheel volgens de
wetten van het hoogste
punt; onder applaus
van vurige tongen:
discreet afstand doen
van de balans
die de zijne niet
is :
"Vanger maakt
Salto Mortale"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ooit getracht, van verre
de dood,
als afstand op te meten.
Uiteindelijk; chique
gekleed in woord en
wade
van giftige inkt
en hellend spiegelschrift:
van vlakbij en bovenaf :
hooguit
enkele centimeters.
----------------------------------------------------------------------------------------

In stilte en duisternis,
dus
zonder te spreken,
verzegeld vervoerd
worden.
Horizontaal reizen
--------------------------------------------------------------------------------------------
onder glas bezien,
trekt men de twijfel
in woorden; zonder zekerheid
wordt de dood
onthoofd,
het eerste
teken veschijnt lijkbleek
op vochtige,
aarde; voorals
nog worden kinderen
ontzien.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Aeolus
Geen ijle God die
zwicht voor zware medeklinkers uit
voorbije kinderkelen.
het mythologies contract
voorziet in lang
gespannen woorden zonder
aspiratie / zwakke
stemmen, onhoorbaar verpakt
in
eigentijdse namen.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Een glazen
alphabeth;
stuiterend
op de helling
der geschiedenis
Helend caries ontleed
zinnen
van beton; als
vondst geconfisqueerd,
daarna en langdurig als
ontbinding
ter hand gesteld
--------------------------------------------------------------------------------
Van zes
richtingen slechts één
hoger opslaan als betekenis.
´n Deurvol afscheid claimen
als bagage / In de herfst
betreden vliegen de nog
aarzelende mond /
Langzaam, maar
zonder omwegen
struikelen: Vallend Reizen.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Evocation
of a minor
thought / dragged
into configurations
called bad poetry. Slowly
and perpendicularly
seaping
into bad / worse /worst
straight into its
scatalogic
echoes and dreaping
textures
towards
any
end.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Schaduw,
door Taal voor ons uit geworpen
voorspelt
geen regen van betekenis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot
ver achter de laatste comma:
met verkrampte vingers door
stollend braaxel
krassen,
ofwel
'n gedachte rochelend
aan flarden dichten.
---------------------------------------------------------------------------------
Halitosis.
Nog weinig woorden
op te winden of
af te luisteren, meer
ademtocht voor steeds minder
medemens
overal sporen van be-
dorven taallucht:
gelieve gisteren
geheel
en volledig
uit te ademen...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals als de vierkantswortel
uit het bijna niets
meer is dan 't gerafelde woord.
Zwaar bewapend door
uitgestoken hand; de dakloze
god van de chaos
/ als moordzuchtige foto ingeschreven /
we krassen intaglio met stijve vingers
van haat.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dieptepoezie / poeziediepte;
Eindelijk
inzicht in
de overeenkomst tussen de
linguistiese dieptestructuur
van de dood
en
de grammatiese
structuur van
ontologie in
geaderd marmer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(dyslective sculptures by a scalping god)
in angstige afwachting: eindelijk
E-mail van de Grote Vertaler die alles vertaalt behalve zichzelf.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel Seeview
Could one sink
lower,
waving at seagulls
and seals;
while drinking
/high tide/
And yet slowly drowning
on second floor
sandbanks ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Opdat elke tijd dolend
in trage flokken neerdaalt
tot voor de gelaarsde
koningin die
ijs spreekt en waarheid
beveelt tot in de
laatste krochten
van bevroren
historie.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wereld als weekdier,
in
leestekens gehuld,
zonder openingstijden;
achter de dubbele punt
blijkt zij van komma's drachtig;
sleept zij zich van losstaande
volzin via verkleefde bijzin
en terug.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
shallow lines roaming
yonder in
downstream thoughts
make keystones tumble
like
beheaded words into
poetry
------------------------------------------------------------------------------------------
Mist:
slechts drie
overlevende dingen:
de boei, de bird en het beest zelf;
brullend, zingend
en rochelend respectievelijk,
omdat het
acousties allitereert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
langs stijle verzen
omlaag geschreven:
Aurore tussen pas ontwaakte
tekens in steen;
ledematen opgesteld
in slagorde:
Thou
shall not inhale.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Geheel ondoorzichtig / en
toch gewichtsloos
verdinken in glas /
helder water.
Translated into:
Eventually & thoroughly transparent;
weightlessly
drowning in cristal /
clear water
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'n hermeties gedicht
-genadeloos-
door 'n menigte
ranselen

en

alleen omdat
menigte
enkelvoud is.
(dat is pas crypties dichten).


-------------------------------------------------------------------------------------------
I keep hearin'
the voice of
the child I
forgot to admire;
possessing three
rooms and a staircase
worn out by desire
for hearing her quick steps
ascending,
exclaiming injustice
in street's
paradise.
...............

and in late
night's silence
hearing the absence
of child's soft
respire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do not september me,                                                                 

when low lights spill over window sills;

one only needs a slow fourtnight's sleep to dream oneself

to death in november.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------